Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
9
Hôm qua:
102
Tuần này:
111
Tháng này:
2777
Tất cả:
272239

Thị trấn Triệu Sơn hoàn thành công tác Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 15/08/2022 14:43:15

Theo Kế hoạch công văn số 564-CV/HU NGÀY 24/3/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy,Kê hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 15/6//2022 của Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2022- 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ công tác Đại hội của nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Đảng và Mục 22.1, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn đã có văn bản triển khai đến các Chi bộ trực thuộc, trong đó lưu ý về việc bầu Chi ủy và số lượng Chi ủy viên: Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi uỷ, chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi uỷ viên; chi bộ trực tiếp bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu một phó bí thư. Hiện nay, Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn có 26 chi bộ trực thuộc (14 chi bộ tổ dân phố, 12 chi bộ cơ quan) với tổng số 1,029, đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt đảng 150 đồng chí, đảng viên dự bị 07 đồng chí, 09 đảng viên sinh hoạt tạm thời. Theo Kế hoạch số 42-KH/ĐU của Đảng ủy, Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được tổ chức bắt đầu từ ngày 01/8đến ngày 14/8/2022, quá trình tổ chức đại hội được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.
z3645087598947_29123d78b8423a87f13f26ac4ecc0c87.jpg
z3645087596150_31ab1b2cc0d262ee21f5fb7dee5225bb.jpg
z3645083676632_22e99229fac70360b8018f1b23b896ff.jpg
z3645087591638_aafbae2c13f297115e4b43738293bbc4.jpg
z3645087593141_390cc2e4bd957584c999dc5b82fedc29.jpg
z3645087614588_e8962215e0e7e5ba041925933633f43e.jpg
 
Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nội dung báo cáo chính trị trình đại hội đa số đã bám sát tình hình thực tế của từng chi bộ, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời, rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao hơn. Công tác điều hành và phục vụ đại hội hầu hết được chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn chủ tịch đại hội có sự phân công điều hành chi tiết và cụ thể, các thành viên phụ trách từng phần việc có chuẩn bị kịch bản đã giúp cho việc điều hành nghiêm túc, thông suốt. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội các chi bộ thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy định của cấp trên. Không khí đại hội đã diễn ra nghiêm trang, đảm bảo đúng quy trình các bước; đảng viên tham dự đại hội với tinh thần phấn khởi, có trách nhiệm cao, ý thức chính trị tốt, mỗi đảng viên dự đại hội đều xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp vào thành công của đại hội chi bộ.
Công tác bầu cử tại Đại hội đảm bảo đúng quy trình, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và cơ bản đúng theo định hướng nhân sự được Đảng ủy phê duyệt, đại đa số các đồng chí trúng cử đều đạt tỉ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu, đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng. Qua kết quả bẩu cử đại hội 26 chi bộ, đảng viên đã bầu ra 26 Bí thư chi bộ, 26 Phó Bí thư chi bộ và 88 Chi ủy viên
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm đó là: Trong công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch số ít chi bộ vẫn còn lúng túng; trang phục tham dự Đại hội của một số chi bộ thực hiện thiếu đồng bộ…Một số đồng chí cán bộ chỉ đạo được phân công chỉ đạo các chi bộ thiếu trách nhiệm,chưa bám sát cơ sở được phân công,chưa giành thời gian nghiên cứu các văn bản chỉ đạo cấp ủy,việc kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên,hiệu quả chưa cao,Sự vào cuộc của chi ủy các chi bộ chưa thật sự trách nhiệm,phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chưa cụ thẻ,quy trình bầu cử chưa chính xác,kéo dài thời gian
Cần nhận định rằng: Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, là nơi trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp, quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên; các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ, chất lượng của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc vào hoạt động của chi bộ nên việc lánh chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc là hết sức quan trọng và cần thiết. Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2025 này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn tiếp tục vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, kịp thời chuyển tải những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các đồng chí được bầu vào Chi ủy viên, Bí thư chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn, tận tâm, tận tụy để góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển chung của địa phương về mọi mặt.
                                             Tin và ảnh:Nguyễn Thị Hoa-CCVH-XH.

 

Thị trấn Triệu Sơn hoàn thành công tác Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đăng lúc: 15/08/2022 14:43:15 (GMT+7)

Theo Kế hoạch công văn số 564-CV/HU NGÀY 24/3/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy,Kê hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 15/6//2022 của Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2022- 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ công tác Đại hội của nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Đảng và Mục 22.1, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn đã có văn bản triển khai đến các Chi bộ trực thuộc, trong đó lưu ý về việc bầu Chi ủy và số lượng Chi ủy viên: Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi uỷ, chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi uỷ viên; chi bộ trực tiếp bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu một phó bí thư. Hiện nay, Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn có 26 chi bộ trực thuộc (14 chi bộ tổ dân phố, 12 chi bộ cơ quan) với tổng số 1,029, đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt đảng 150 đồng chí, đảng viên dự bị 07 đồng chí, 09 đảng viên sinh hoạt tạm thời. Theo Kế hoạch số 42-KH/ĐU của Đảng ủy, Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được tổ chức bắt đầu từ ngày 01/8đến ngày 14/8/2022, quá trình tổ chức đại hội được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.
z3645087598947_29123d78b8423a87f13f26ac4ecc0c87.jpg
z3645087596150_31ab1b2cc0d262ee21f5fb7dee5225bb.jpg
z3645083676632_22e99229fac70360b8018f1b23b896ff.jpg
z3645087591638_aafbae2c13f297115e4b43738293bbc4.jpg
z3645087593141_390cc2e4bd957584c999dc5b82fedc29.jpg
z3645087614588_e8962215e0e7e5ba041925933633f43e.jpg
 
Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nội dung báo cáo chính trị trình đại hội đa số đã bám sát tình hình thực tế của từng chi bộ, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời, rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao hơn. Công tác điều hành và phục vụ đại hội hầu hết được chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn chủ tịch đại hội có sự phân công điều hành chi tiết và cụ thể, các thành viên phụ trách từng phần việc có chuẩn bị kịch bản đã giúp cho việc điều hành nghiêm túc, thông suốt. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội các chi bộ thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy định của cấp trên. Không khí đại hội đã diễn ra nghiêm trang, đảm bảo đúng quy trình các bước; đảng viên tham dự đại hội với tinh thần phấn khởi, có trách nhiệm cao, ý thức chính trị tốt, mỗi đảng viên dự đại hội đều xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp vào thành công của đại hội chi bộ.
Công tác bầu cử tại Đại hội đảm bảo đúng quy trình, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và cơ bản đúng theo định hướng nhân sự được Đảng ủy phê duyệt, đại đa số các đồng chí trúng cử đều đạt tỉ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu, đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng. Qua kết quả bẩu cử đại hội 26 chi bộ, đảng viên đã bầu ra 26 Bí thư chi bộ, 26 Phó Bí thư chi bộ và 88 Chi ủy viên
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm đó là: Trong công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch số ít chi bộ vẫn còn lúng túng; trang phục tham dự Đại hội của một số chi bộ thực hiện thiếu đồng bộ…Một số đồng chí cán bộ chỉ đạo được phân công chỉ đạo các chi bộ thiếu trách nhiệm,chưa bám sát cơ sở được phân công,chưa giành thời gian nghiên cứu các văn bản chỉ đạo cấp ủy,việc kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên,hiệu quả chưa cao,Sự vào cuộc của chi ủy các chi bộ chưa thật sự trách nhiệm,phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chưa cụ thẻ,quy trình bầu cử chưa chính xác,kéo dài thời gian
Cần nhận định rằng: Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, là nơi trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp, quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên; các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ, chất lượng của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc vào hoạt động của chi bộ nên việc lánh chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc là hết sức quan trọng và cần thiết. Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2025 này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn tiếp tục vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, kịp thời chuyển tải những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các đồng chí được bầu vào Chi ủy viên, Bí thư chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn, tận tâm, tận tụy để góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển chung của địa phương về mọi mặt.
                                             Tin và ảnh:Nguyễn Thị Hoa-CCVH-XH.