Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
109
Hôm qua:
92
Tuần này:
462
Tháng này:
4039
Tất cả:
258710

Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn năm 2021

Ngày 16/12/2021 20:38:38

Ngày 14/12, thị trấn Triệu Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ và cá nhân các đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2021. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc – UV BTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn năm 2021 cho thấy Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng các cấp tạo được sự đồng thuận trong xã hội, qua đó tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Triệu Sơn ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng vào công cuộc đổi mới của quê hương đất nước, góp phần tích cực trong việc cổ vũ động viên tinh thần trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và đúng hướng“Dịch vụ thương mại, Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và Đô thị ,nông nghiệp nông thôn”. Cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 44.997.975.479 đồng . Tạo việc làm mới cho nhiều lao động , tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,72%; Giữ vững và phát huy kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS-xóa mù chữ. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm,đặc biệt là công tác PCDCOVIT-19 là nhiệm vụ hàng đầu, duy trì thị trấn luôn giữ đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn được giữ vững, ổn định; Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo tại địa bàn thị trấn Triệu Sơn cơ bản ổn định. Năm 2021 Đảng ủy,HĐND xác định 23 chỉ tiêu về kinh tế -xã hội ,quốc phòng –an ninh đã thực hiện được 20/23 chỉ tiêu đat và vượt,02 chỉ tiêu không đánh giá.Huyện giao 15 chỉ tiêu, đã thực hiện đạt và vượt là 10 chỉ tiêu,02 chỉ tiêu không đánh giá.Trong đó có một chỉ tiêu đạt khá cao trên các lĩnh vực huyện giao như : Kinh tế,Văn hóa-xã hội,Môi trường,thực hiện kỷ cương ,lề lối làm việc ,Kết quả đánh giá,xếp loại chính quyền , Mặt trận Tổ quốc ,các đoàn thể chính trị xã hội và các chi bộ và xây dựng Đô thị Văn minh,công dân thân thiện,phấn đấu xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt đơn vị kiểu mẫu vào năm 2024.
Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn năm 2021, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm kết quả đạt được và chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và từng cá nhân các đồng chí gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2021 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục của tập thể và cá nhân trong năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Phú Quốc - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn ghi nhận các kết quả đạt được của thị trấn Triệu Sơn và đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và mỗi cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong triển khai và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2022, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 - CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững các phong trào thi đua, danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phần đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra./.
Nguyễn Thị Hoa :CCVH-XH.


 

Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc: 16/12/2021 20:38:38 (GMT+7)

Ngày 14/12, thị trấn Triệu Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ và cá nhân các đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2021. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc – UV BTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn năm 2021 cho thấy Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng các cấp tạo được sự đồng thuận trong xã hội, qua đó tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Triệu Sơn ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng vào công cuộc đổi mới của quê hương đất nước, góp phần tích cực trong việc cổ vũ động viên tinh thần trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và đúng hướng“Dịch vụ thương mại, Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và Đô thị ,nông nghiệp nông thôn”. Cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 44.997.975.479 đồng . Tạo việc làm mới cho nhiều lao động , tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,72%; Giữ vững và phát huy kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS-xóa mù chữ. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm,đặc biệt là công tác PCDCOVIT-19 là nhiệm vụ hàng đầu, duy trì thị trấn luôn giữ đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn được giữ vững, ổn định; Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo tại địa bàn thị trấn Triệu Sơn cơ bản ổn định. Năm 2021 Đảng ủy,HĐND xác định 23 chỉ tiêu về kinh tế -xã hội ,quốc phòng –an ninh đã thực hiện được 20/23 chỉ tiêu đat và vượt,02 chỉ tiêu không đánh giá.Huyện giao 15 chỉ tiêu, đã thực hiện đạt và vượt là 10 chỉ tiêu,02 chỉ tiêu không đánh giá.Trong đó có một chỉ tiêu đạt khá cao trên các lĩnh vực huyện giao như : Kinh tế,Văn hóa-xã hội,Môi trường,thực hiện kỷ cương ,lề lối làm việc ,Kết quả đánh giá,xếp loại chính quyền , Mặt trận Tổ quốc ,các đoàn thể chính trị xã hội và các chi bộ và xây dựng Đô thị Văn minh,công dân thân thiện,phấn đấu xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt đơn vị kiểu mẫu vào năm 2024.
Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn năm 2021, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm kết quả đạt được và chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và từng cá nhân các đồng chí gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2021 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục của tập thể và cá nhân trong năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Phú Quốc - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn ghi nhận các kết quả đạt được của thị trấn Triệu Sơn và đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và mỗi cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong triển khai và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2022, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 - CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững các phong trào thi đua, danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phần đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra./.
Nguyễn Thị Hoa :CCVH-XH.