Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272439

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Triệu Sơn tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Ngày 15/10/2022 11:56:30

Sáng ngày 14/10/2022, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Triệu Sơn tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện; đồng chí Lê Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ NYP; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền; các ban, ngành đoàn thể; cán bộ công chức, viên chức, Bí thư chi bộ, Phố trưởng, Tổ trưởng cộng đồng công nghệ số của 14 tổ dân phố, Hiệu trưởng 8 trường học trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn.

z3798184438221_e2ee4b20cfe8d3d75b242f4946af5978.jpg

z3798290717102_94eedcec76e4d8abec6d4d9828292dc0.jpg
 z3798190566354_906e3c19d1388940dc44a182c6e06f41.jpg
    Đồng chí Phạm Viết Thư, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn khai mạc, phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2022. Năm học 2021- 2022, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Triệu Sơn đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo của huyện và các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy - HĐND -UBND thị trấn; đổi mới công tác quản lý chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từng tiểu ban về công tác học tập cộng đồng và xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, để mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khoa học, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra. Để thực hiện tốt chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và nhiệm vụ của năm học mới, đồng chí Phạm Viết Thư, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Thúc đẩy Chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid - 19". Qua đó, nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân, UBND thị trấn chỉ đạo Hội khuyến học tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài trong nhân dân; đồng thời huy động các nguồn lực tài trợ để động viên khen thưởng những người học tập tốt và học tập suốt đời. Các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường úng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độn dạy - học; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, đồng chí Hà Trọng Đại, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của trung tâm học tập cộng đồng; các hoạt động về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các ngành học, cấp học. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phối hợp và hưởng ứng tham gia tích cực, có những việc làm cụ thể để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời của nhân dân, giúp TTHTCĐ thị trấn Triệu Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Ngay sau lễ phát động, TTHTCĐ thị trấn Triệu Sơn đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid – 19” cho các học viên là đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thị trấn. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID 19.
Phương Thúy 

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Triệu Sơn tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Đăng lúc: 15/10/2022 11:56:30 (GMT+7)

Sáng ngày 14/10/2022, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Triệu Sơn tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện; đồng chí Lê Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ NYP; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền; các ban, ngành đoàn thể; cán bộ công chức, viên chức, Bí thư chi bộ, Phố trưởng, Tổ trưởng cộng đồng công nghệ số của 14 tổ dân phố, Hiệu trưởng 8 trường học trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn.

z3798184438221_e2ee4b20cfe8d3d75b242f4946af5978.jpg

z3798290717102_94eedcec76e4d8abec6d4d9828292dc0.jpg
 z3798190566354_906e3c19d1388940dc44a182c6e06f41.jpg
    Đồng chí Phạm Viết Thư, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn khai mạc, phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2022. Năm học 2021- 2022, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Triệu Sơn đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo của huyện và các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy - HĐND -UBND thị trấn; đổi mới công tác quản lý chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từng tiểu ban về công tác học tập cộng đồng và xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, để mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khoa học, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra. Để thực hiện tốt chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và nhiệm vụ của năm học mới, đồng chí Phạm Viết Thư, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Thúc đẩy Chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid - 19". Qua đó, nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân, UBND thị trấn chỉ đạo Hội khuyến học tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài trong nhân dân; đồng thời huy động các nguồn lực tài trợ để động viên khen thưởng những người học tập tốt và học tập suốt đời. Các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường úng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độn dạy - học; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, đồng chí Hà Trọng Đại, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của trung tâm học tập cộng đồng; các hoạt động về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các ngành học, cấp học. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phối hợp và hưởng ứng tham gia tích cực, có những việc làm cụ thể để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời của nhân dân, giúp TTHTCĐ thị trấn Triệu Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Ngay sau lễ phát động, TTHTCĐ thị trấn Triệu Sơn đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid – 19” cho các học viên là đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thị trấn. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID 19.
Phương Thúy