Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272439

THỊ TRẤN TRIỆU SƠN TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2022)

Ngày 15/11/2022 15:07:03

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua chào mừng các sự kiện của đất nước, của dân tộc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, năm 2022 ; kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Được sự nhất trí của Ban TT UB MTTQ huyện Triệu Sơn và của Thường trực Đảng ủy, hôm nay UB MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn tổ chức giao lưu văn nghệ Kỷ niệm 92 năm ngày TL MTDTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022);

z3881665960279_283ed9be27d2602bae893aa278758d92.jpg
 z3881665961731_d4b8da09d4a0beab68aeb2c19cf9f394.jpg
z3882577110894_bd4af56468e6fa406494f4080c714a3f.jpg
z3881684064630_3cd653559463c6cbf67e408eb7c92e37.jpg
   Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với nội dung “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”.Về dự buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm 92 năm thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; có đồng chí Phạm Văn Thường –Huyện ủy viên-Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn, đồng chí Hà Trọng Đại –Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Nghiêm Hoài An –Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Triệu Sơn.Các đồng chí là TTHĐND-UBND-UBMTTQ,cán bộ, công chức UBND, các đồng chí Bí thư, tổ trưởng Tổ dân phố, và đặc biệt chào đón 14 đội văn nghệ đến từ các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn.
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” trọng tâm là Cuộc vận động “Người dân thị trấn Triệu Sơn nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; góp phần xây dựng thị trấn Triệu Sơn trở thành đơn vị “Đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu ” vào năm 2024

Tại buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm Ban TT UB MTTQ thị trấn Triệu Sơn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền về Chương trình “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thị trấn Triệu Sơn nới lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 92 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội toàn dân ở Khu dân cư 18/11/1930-18/11/2022.
                            Tin và ảnh:Nguyễn Thị Hoa:CC VH-XH.
 

THỊ TRẤN TRIỆU SƠN TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2022)

Đăng lúc: 15/11/2022 15:07:03 (GMT+7)

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua chào mừng các sự kiện của đất nước, của dân tộc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, năm 2022 ; kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Được sự nhất trí của Ban TT UB MTTQ huyện Triệu Sơn và của Thường trực Đảng ủy, hôm nay UB MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn tổ chức giao lưu văn nghệ Kỷ niệm 92 năm ngày TL MTDTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022);

z3881665960279_283ed9be27d2602bae893aa278758d92.jpg
 z3881665961731_d4b8da09d4a0beab68aeb2c19cf9f394.jpg
z3882577110894_bd4af56468e6fa406494f4080c714a3f.jpg
z3881684064630_3cd653559463c6cbf67e408eb7c92e37.jpg
   Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với nội dung “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”.Về dự buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm 92 năm thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; có đồng chí Phạm Văn Thường –Huyện ủy viên-Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn, đồng chí Hà Trọng Đại –Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Nghiêm Hoài An –Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Triệu Sơn.Các đồng chí là TTHĐND-UBND-UBMTTQ,cán bộ, công chức UBND, các đồng chí Bí thư, tổ trưởng Tổ dân phố, và đặc biệt chào đón 14 đội văn nghệ đến từ các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn.
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” trọng tâm là Cuộc vận động “Người dân thị trấn Triệu Sơn nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; góp phần xây dựng thị trấn Triệu Sơn trở thành đơn vị “Đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu ” vào năm 2024

Tại buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm Ban TT UB MTTQ thị trấn Triệu Sơn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền về Chương trình “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thị trấn Triệu Sơn nới lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 92 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội toàn dân ở Khu dân cư 18/11/1930-18/11/2022.
                            Tin và ảnh:Nguyễn Thị Hoa:CC VH-XH.