Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272439

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Triệu Sơn, lần thứ II nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 12/03/2024 00:00:00

  Dự chỉ đạo đại hội có ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; cùng đại diện đoàn công tác của  Huyện dự và chỉ đạo


Với sự chỉ đạo sâu sát của MTTQ huyện, cấp uỷ, chính quyền địa phương; nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn

                  MTTQ thị trấn Triệu Sơn phối hợp với các thành viên và ngành chức năng thực hiện có hiệu qủa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; duy trì và phát huy phong trào khu dân cư bình yên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

 

Đại hội MTTQ thị trấn Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra 6 chương trình trọng tâm, nhiều chỉ tiêu quan trọng và giải pháp, phấn đấu xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu. 

 Với tinh thần dân chủ, đồng thuận và đổi mới, Đại hội MTTQ thị trấn Triệu Sơn đã hiệp thương cử 45 Ủy viên MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn , ông Nghiêm Hoài An, giữ chức vụ  Chủ tịch MTTQ thị trấn Triệu Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Triệu Sơn thời gian tới. Nguyễn Thị Hoa: CCVH-XH

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Triệu Sơn, lần thứ II nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 12/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

  Dự chỉ đạo đại hội có ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; cùng đại diện đoàn công tác của  Huyện dự và chỉ đạo


Với sự chỉ đạo sâu sát của MTTQ huyện, cấp uỷ, chính quyền địa phương; nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn

                  MTTQ thị trấn Triệu Sơn phối hợp với các thành viên và ngành chức năng thực hiện có hiệu qủa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; duy trì và phát huy phong trào khu dân cư bình yên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

 

Đại hội MTTQ thị trấn Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra 6 chương trình trọng tâm, nhiều chỉ tiêu quan trọng và giải pháp, phấn đấu xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu. 

 Với tinh thần dân chủ, đồng thuận và đổi mới, Đại hội MTTQ thị trấn Triệu Sơn đã hiệp thương cử 45 Ủy viên MTTQ Việt Nam thị trấn Triệu Sơn , ông Nghiêm Hoài An, giữ chức vụ  Chủ tịch MTTQ thị trấn Triệu Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Triệu Sơn thời gian tới. Nguyễn Thị Hoa: CCVH-XH