Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
107
Hôm qua:
92
Tuần này:
460
Tháng này:
4037
Tất cả:
258708

Thị trấn Triệu Sơn tổ chức lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh hướng tới xây dựng trị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022- 2024.

Ngày 03/04/2022 15:57:22

Sáng ngày 2/4/2022, thị trấn Triệu Sơn đã tổ chức lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, hướng tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022- 2024. Về dự lễ phát động có đồng chí Lê Thị Sen, uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; các đồng chí trong Đảng uỷ- HĐND- UBND-MTTQ các ban, ngành đoàn thể thị trấn Triệu Sơn; Hiệu trưởng các Trường học, Trạm trưởng trạm Y tế; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn.

z3312243340110_ddb931588f99ef9f4d0766c00ac697fd.jpg
 z3312243351758_e602205fb51b37a15b5a7679f1064812.jpg
z3312238571501_49fa96bbb277c1063efc9d79fae679cd.jpg
z3312243308702_8fac9c667a566b75923ecd2e25ccfbb9.jpg
z3312243314312_554117dd90b1fd8951eb6e2a93b9796a.jpg
z3312243334620_f5b8283c1cf48e4c90ebd8c0597e443b.jpg
Hình ảnh tại Lễ phát động.
 
    Tại buổi Lễ Phát động đồng chí Phạm Viết Thư, Phó Chủ tịch UBND thị trấn đã thông qua Kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh, hướng tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022-2024. Qua việc xây dựng nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá đô thị; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp; giữ vững an ninh chính trị, Trật tự ATXH; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng cơ bản, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng thị trấn Triệu Sơn ngày càng giầu đẹp theo hướng văn minh, an toàn, xứng đáng là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện và góp phần cùng huyện triệu sơn đạt các tiêu chí NTM nâng cao. Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ với sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng thị trấn văn minh đô thị phải gắn với việc xây dựng thị trấn kiểu mẫu và phù hợp với quy hoạch và sự phát triển chung của huyện. Chỉ tiêu phấn đấu: Trụ sở UBND, các nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn; thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng, phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình công cộng; không còn nhà tạm, nhà dột nát; các tuyến đường được rải nhựa hoặc bê tông hóa theo quy hoạch, các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh bóng mát; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá thể đều phải đảm bảo vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với quy định chung của địa phương…
Sau khi nghe Kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh, hướng tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022-2024, đại diện MTTQ thị trấn Triệu Sơn đã phát biểu, hưởng ứng xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh; đại diện các tổ chức đoàn thể và các khu phố đã ký cam kết thi đua.
    Thay mặt cho lãnh đạo thị trấn Triệu Sơn đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn đã phát biểu chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh: Xây dựng thị trấn đạt tiêu chí văn minh đô thị, hướng tới thị trấn kiểu mẫu, là chủ trương đúng đắn của cấp ủy, phù hợp với xu thế phát triển của cả nước. Vì vậy mọi tổ chức cá nhân, cán bộ đảng viên phải quán triệt rõ quan điểm, đồng thuận với chủ trương này, thống nhất ý chí và hành động; xây dựng đô thị văn minh hướng tới thị trấn kiểu mẫu là việc làm mới, chưa có tiền lệ trên địa bàn huyện, nên việc triển khai thực hiện sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc, nên phải xác định rõ quan điểm vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiêm; xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài và thường xuyên, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; xây dựng đô thị văn minh hướng tới thị trấn kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân. Vì vậy cần tập trung tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc XDĐTVM, thị trấn kiểu mẫu đối với sự phát triển của thị trấn và đời sống Nhân dân, phải phát động các phong trào rộng khắp, thiết thực để vận động, huy động mọi nguồn lực và sự tham gia hiệu quả của mọi người dân theo phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”, Nhà nước và nhân dân cùng làm, trên tinh thần dân chủ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.
Bế mạc Lễ phát động thị trấn Triệu Sơn đã tổ chức ra quân phát động làm vệ sinh môi trường tại kênh N24, với sự tham gia của các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, các ngành đoàn thể, nhân dân trên địa bàn./.
                                                                   Đình Duyến

 

Thị trấn Triệu Sơn tổ chức lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh hướng tới xây dựng trị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022- 2024.

Đăng lúc: 03/04/2022 15:57:22 (GMT+7)

Sáng ngày 2/4/2022, thị trấn Triệu Sơn đã tổ chức lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, hướng tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022- 2024. Về dự lễ phát động có đồng chí Lê Thị Sen, uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; các đồng chí trong Đảng uỷ- HĐND- UBND-MTTQ các ban, ngành đoàn thể thị trấn Triệu Sơn; Hiệu trưởng các Trường học, Trạm trưởng trạm Y tế; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn.

z3312243340110_ddb931588f99ef9f4d0766c00ac697fd.jpg
 z3312243351758_e602205fb51b37a15b5a7679f1064812.jpg
z3312238571501_49fa96bbb277c1063efc9d79fae679cd.jpg
z3312243308702_8fac9c667a566b75923ecd2e25ccfbb9.jpg
z3312243314312_554117dd90b1fd8951eb6e2a93b9796a.jpg
z3312243334620_f5b8283c1cf48e4c90ebd8c0597e443b.jpg
Hình ảnh tại Lễ phát động.
 
    Tại buổi Lễ Phát động đồng chí Phạm Viết Thư, Phó Chủ tịch UBND thị trấn đã thông qua Kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh, hướng tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022-2024. Qua việc xây dựng nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá đô thị; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp; giữ vững an ninh chính trị, Trật tự ATXH; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng cơ bản, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng thị trấn Triệu Sơn ngày càng giầu đẹp theo hướng văn minh, an toàn, xứng đáng là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện và góp phần cùng huyện triệu sơn đạt các tiêu chí NTM nâng cao. Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ với sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng thị trấn văn minh đô thị phải gắn với việc xây dựng thị trấn kiểu mẫu và phù hợp với quy hoạch và sự phát triển chung của huyện. Chỉ tiêu phấn đấu: Trụ sở UBND, các nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn; thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng, phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình công cộng; không còn nhà tạm, nhà dột nát; các tuyến đường được rải nhựa hoặc bê tông hóa theo quy hoạch, các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh bóng mát; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá thể đều phải đảm bảo vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với quy định chung của địa phương…
Sau khi nghe Kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh, hướng tới xây dựng thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2022-2024, đại diện MTTQ thị trấn Triệu Sơn đã phát biểu, hưởng ứng xây dựng thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh; đại diện các tổ chức đoàn thể và các khu phố đã ký cam kết thi đua.
    Thay mặt cho lãnh đạo thị trấn Triệu Sơn đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn đã phát biểu chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh: Xây dựng thị trấn đạt tiêu chí văn minh đô thị, hướng tới thị trấn kiểu mẫu, là chủ trương đúng đắn của cấp ủy, phù hợp với xu thế phát triển của cả nước. Vì vậy mọi tổ chức cá nhân, cán bộ đảng viên phải quán triệt rõ quan điểm, đồng thuận với chủ trương này, thống nhất ý chí và hành động; xây dựng đô thị văn minh hướng tới thị trấn kiểu mẫu là việc làm mới, chưa có tiền lệ trên địa bàn huyện, nên việc triển khai thực hiện sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc, nên phải xác định rõ quan điểm vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiêm; xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài và thường xuyên, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; xây dựng đô thị văn minh hướng tới thị trấn kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân. Vì vậy cần tập trung tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc XDĐTVM, thị trấn kiểu mẫu đối với sự phát triển của thị trấn và đời sống Nhân dân, phải phát động các phong trào rộng khắp, thiết thực để vận động, huy động mọi nguồn lực và sự tham gia hiệu quả của mọi người dân theo phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”, Nhà nước và nhân dân cùng làm, trên tinh thần dân chủ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.
Bế mạc Lễ phát động thị trấn Triệu Sơn đã tổ chức ra quân phát động làm vệ sinh môi trường tại kênh N24, với sự tham gia của các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, các ngành đoàn thể, nhân dân trên địa bàn./.
                                                                   Đình Duyến