Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
137
Tuần này:
555
Tháng này:
4214
Tất cả:
104146

Hội nghị công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020, và triển khai một số nội dung công việc khác

Ngày 17/12/2019 15:18:20

Chiều ngày16 /12/2019 tại hội trường , UBND Thị Trấn Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Về dự hội nghị có đồng chí Hà Quang Hân, UVBTVHU,Bí thư đảng bộ,đ/c Nguyễn Văn Mỳ , PBT Đảng bộ, Chủ tịch UBND Thị Trấn. Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ Thị Trấn Triệu Sơn, các đồng chí là bí thư ,phố trưởng, GĐ HTXDVNN, cán bộ phụ trách nông nghiệp thị trấn.cán bộ công chức có liên quan

         Đồng chí Hà Quang Hân, UVBTVHU –BTĐB-CTHĐND TT phát biểu khai mạc hội nghị.Đ/c đánh giá kết thực hiên nhiêm vụ sau hai tuần làm việc của cá bộ công chức sau khi sáp nhập vào thị trấn triệu sơn và đ/c triển khai một số nội dung công việc như sau:
Tiếp tục hoàn thiên hồ sơ cho cán bộ công chức ,không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên bàn
Ban chỉ huy quân sự đã hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện và chuẩn bị tốt cho công tác thâm nhập quân
Ban công an thị trấn làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn nhất trong dịp lễ Noen
Công tác vệ sinh môi trường đối với hai xã Minh Châu và Minh Dân cũ chọn địa điểm thích hợp cho điểm tập kết thu gom rác thải trên địa bàn
Đối với công tác xây dựng cơ bản :UBND Thị Trấn Triệu Sơn tiến hành rà soát đối cơ sở vật chất của hai xã Minh Dân và Minh Châu cũ để tiếp tục hoàn thiên các công trình và đ/c cũng nhấn mạnh một số nội dung như:chuản bị cho công tác tổng kết công tác chính quyền ,tổ chức găp mặt ngày thành lập QĐND VN,chuẩn bị cho kỳ họp HĐND BẦU hai ban giám sát của HĐND,Báo cáo thu chi ngân sách năm 2019 của ba đơn vị Minh Châu,Minh Dân ,thị trấn Triệu Sơn.
        với Phương án sản xuất Vu chiêm xuân 2019-2020, Đ/C Bí thư đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-ĐU về việc kiên toàn ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thị trấn Triệu Sơn Quyết đính số 73 kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi , đ/c Trịnh Hữu Quân PCT UBND đã triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019-2020 và giao nhiệm vụ cho từng thành viên giao chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ đông cụ thể cho từng thôn,phố. Toàn thị trấn Triệu Sơn thực hiện kế hoạch gieo trồng 381,7 đạt 100% ha cây vụ diên tich gieo trồng trở lên, trong đó Minh Dân cũ 147 ha, thị trấn cũ 147,4 ha
Minh châu cũ 147,4 ha,minh dân .thị trấn,minh châu cũ diện tich gieo cấy là 257,7. . Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại của công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020 các đại biểu tham gia hội nghị đã phát biểu thảo luận và nêu các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra cho công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020.
      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Mỳ, PBT –CTUBND Thị trấn đã lưu ý các phố ,thôn thời tiết năm nay rất thuận lợi cho công tác sản xuất vụ chiêm xuân, đây là giai đoạn rất tốt và thuận lợi để tiến hành làm thủy lợi nội đồng,giải phóng đất ,cày ải, do đó các thôn ,phố phân công nhiệm vụ cụ thể trong chỉ đạo sản xuất gắn với thi đua khen thưởng cá đơn vị,cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ không sâu sát để xảy ra dịch bệnh hoặc các rủi ro khác do chủ quan dẫn đến kết quả sản xuất đạt thấp so với kế hoạch phải tính toán thời vụ cho từng nhóm cây để tiến hành gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Các thôn ,phố,cán bộ khuyến nông tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân và hướng dẫn nhân dân về cơ cấu giống. Các thôn ,phố phải quán triệt quan điểm chỉ đạo đó là vụ chiêm xuân vẫn là vụ sản xuất chính trong năm, do đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thời vụ, về cơ chế chính sách hỗ trợ để nhân dân nắm bắt, việc tuyên truyền phải cụ thể, sát thực, thông báo tiến độ sản xuất hàng ngày của các thôn xóm,phố để từ đó tạo ra phong trào động viên nhân dân tích cực tham gia sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Về công tác chỉ đạo, UBND thành lập ban chỉ đạo,ban nông nghiệp,bám sát các thôn,phố tập trung cao cho công tác chỉ đạo sản xuất . Cán bộ, Đảng viên phát huy vai trò tích cực gương mẫu tham gia sản xuất , tăng cường trách nhiệm cán bộ trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân.
      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hà Quang Hân,UVBTV Huyện ủy-Bí thư Đảng bộ -CTHĐND TT đã nhấn mạnh các thôn .phố cần phải xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh và chủ đạo trong phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn, Việc sản xuất vụ CHIÊM XUÂN góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất/ ha canh tác cho người nông dân, do đó các địa phương cần phải tích cực chủ động trong việc sản xuất theo kế hoạch đã đề ra. Cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu tích cực trong công tác sản xuất vụ chiêm xuân. Việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019-2020 được xác định là một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thôn,phố. Các phố cần tập trung chủ động trong công tác gieo trồng từng loại giốngđảm bảo lịch thời vụ tốt nhất.
                                                                                                     Nguyễn Thị Hoa-CCVHXH


 

Hội nghị công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020, và triển khai một số nội dung công việc khác

Đăng lúc: 17/12/2019 15:18:20 (GMT+7)

Chiều ngày16 /12/2019 tại hội trường , UBND Thị Trấn Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Về dự hội nghị có đồng chí Hà Quang Hân, UVBTVHU,Bí thư đảng bộ,đ/c Nguyễn Văn Mỳ , PBT Đảng bộ, Chủ tịch UBND Thị Trấn. Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ Thị Trấn Triệu Sơn, các đồng chí là bí thư ,phố trưởng, GĐ HTXDVNN, cán bộ phụ trách nông nghiệp thị trấn.cán bộ công chức có liên quan

         Đồng chí Hà Quang Hân, UVBTVHU –BTĐB-CTHĐND TT phát biểu khai mạc hội nghị.Đ/c đánh giá kết thực hiên nhiêm vụ sau hai tuần làm việc của cá bộ công chức sau khi sáp nhập vào thị trấn triệu sơn và đ/c triển khai một số nội dung công việc như sau:
Tiếp tục hoàn thiên hồ sơ cho cán bộ công chức ,không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên bàn
Ban chỉ huy quân sự đã hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện và chuẩn bị tốt cho công tác thâm nhập quân
Ban công an thị trấn làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn nhất trong dịp lễ Noen
Công tác vệ sinh môi trường đối với hai xã Minh Châu và Minh Dân cũ chọn địa điểm thích hợp cho điểm tập kết thu gom rác thải trên địa bàn
Đối với công tác xây dựng cơ bản :UBND Thị Trấn Triệu Sơn tiến hành rà soát đối cơ sở vật chất của hai xã Minh Dân và Minh Châu cũ để tiếp tục hoàn thiên các công trình và đ/c cũng nhấn mạnh một số nội dung như:chuản bị cho công tác tổng kết công tác chính quyền ,tổ chức găp mặt ngày thành lập QĐND VN,chuẩn bị cho kỳ họp HĐND BẦU hai ban giám sát của HĐND,Báo cáo thu chi ngân sách năm 2019 của ba đơn vị Minh Châu,Minh Dân ,thị trấn Triệu Sơn.
        với Phương án sản xuất Vu chiêm xuân 2019-2020, Đ/C Bí thư đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-ĐU về việc kiên toàn ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thị trấn Triệu Sơn Quyết đính số 73 kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi , đ/c Trịnh Hữu Quân PCT UBND đã triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019-2020 và giao nhiệm vụ cho từng thành viên giao chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ đông cụ thể cho từng thôn,phố. Toàn thị trấn Triệu Sơn thực hiện kế hoạch gieo trồng 381,7 đạt 100% ha cây vụ diên tich gieo trồng trở lên, trong đó Minh Dân cũ 147 ha, thị trấn cũ 147,4 ha
Minh châu cũ 147,4 ha,minh dân .thị trấn,minh châu cũ diện tich gieo cấy là 257,7. . Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại của công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020 các đại biểu tham gia hội nghị đã phát biểu thảo luận và nêu các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra cho công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020.
      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Mỳ, PBT –CTUBND Thị trấn đã lưu ý các phố ,thôn thời tiết năm nay rất thuận lợi cho công tác sản xuất vụ chiêm xuân, đây là giai đoạn rất tốt và thuận lợi để tiến hành làm thủy lợi nội đồng,giải phóng đất ,cày ải, do đó các thôn ,phố phân công nhiệm vụ cụ thể trong chỉ đạo sản xuất gắn với thi đua khen thưởng cá đơn vị,cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ không sâu sát để xảy ra dịch bệnh hoặc các rủi ro khác do chủ quan dẫn đến kết quả sản xuất đạt thấp so với kế hoạch phải tính toán thời vụ cho từng nhóm cây để tiến hành gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Các thôn ,phố,cán bộ khuyến nông tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân và hướng dẫn nhân dân về cơ cấu giống. Các thôn ,phố phải quán triệt quan điểm chỉ đạo đó là vụ chiêm xuân vẫn là vụ sản xuất chính trong năm, do đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thời vụ, về cơ chế chính sách hỗ trợ để nhân dân nắm bắt, việc tuyên truyền phải cụ thể, sát thực, thông báo tiến độ sản xuất hàng ngày của các thôn xóm,phố để từ đó tạo ra phong trào động viên nhân dân tích cực tham gia sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020. Về công tác chỉ đạo, UBND thành lập ban chỉ đạo,ban nông nghiệp,bám sát các thôn,phố tập trung cao cho công tác chỉ đạo sản xuất . Cán bộ, Đảng viên phát huy vai trò tích cực gương mẫu tham gia sản xuất , tăng cường trách nhiệm cán bộ trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân.
      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hà Quang Hân,UVBTV Huyện ủy-Bí thư Đảng bộ -CTHĐND TT đã nhấn mạnh các thôn .phố cần phải xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh và chủ đạo trong phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn, Việc sản xuất vụ CHIÊM XUÂN góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất/ ha canh tác cho người nông dân, do đó các địa phương cần phải tích cực chủ động trong việc sản xuất theo kế hoạch đã đề ra. Cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu tích cực trong công tác sản xuất vụ chiêm xuân. Việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019-2020 được xác định là một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thôn,phố. Các phố cần tập trung chủ động trong công tác gieo trồng từng loại giốngđảm bảo lịch thời vụ tốt nhất.
                                                                                                     Nguyễn Thị Hoa-CCVHXH