Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272439

Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới

Ngày 04/12/2022 15:15:04

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua, UBND thị trấn Triệu Sơn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong việc đưa cán bộ công chức và nhân dân đến gần với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thị trấn luôn chú trọng, quan tâm, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Với tinh thần đó, năm 2022, Thị trấn đã kịp thời kiện toàn lại Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thị trấn, xây dựng lại quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn địa bàn.
Trong năm, Thị trấn tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn, có nhiều tài liệu được phát miễn phí nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến từng người dân.
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, áp dụng linh hoạt, kịp thời, phù hợp với địa bàn, tuyên truyền PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Thị trấn mạng Internet và mạng xã hội zalo, facebook… Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của Thị trấn như: khẩu hiệu, pano, áp phích,... trên các tuyến đường cũng như tại công sở. Ngoài ra còn tuyên truyền qua các hoạt động hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật…
Nội dung tuyên truyền cũng được Thị trấn quan tâm, chú trọng, tuyên truyền đa dạng các nội dung, như: Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thị trấn đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền song song nội dung các văn bản, chính sách thuộc ngành, phạm vi quản lý bên cạnh việc tăng cường triển khai các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống các dịch bệnh khác đến từng cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân.
Từ việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với địa bàn, đối tượng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh khác dưới nhiều hình thức sáng tạo trong thời gian qua đã truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân trong thị trấn. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị - an ninh – xã hội các tổ dân phố trên địa bàn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn./. 

Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới

Đăng lúc: 04/12/2022 15:15:04 (GMT+7)

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua, UBND thị trấn Triệu Sơn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong việc đưa cán bộ công chức và nhân dân đến gần với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thị trấn luôn chú trọng, quan tâm, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Với tinh thần đó, năm 2022, Thị trấn đã kịp thời kiện toàn lại Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thị trấn, xây dựng lại quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn địa bàn.
Trong năm, Thị trấn tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn, có nhiều tài liệu được phát miễn phí nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến từng người dân.
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, áp dụng linh hoạt, kịp thời, phù hợp với địa bàn, tuyên truyền PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Thị trấn mạng Internet và mạng xã hội zalo, facebook… Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của Thị trấn như: khẩu hiệu, pano, áp phích,... trên các tuyến đường cũng như tại công sở. Ngoài ra còn tuyên truyền qua các hoạt động hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật…
Nội dung tuyên truyền cũng được Thị trấn quan tâm, chú trọng, tuyên truyền đa dạng các nội dung, như: Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thị trấn đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền song song nội dung các văn bản, chính sách thuộc ngành, phạm vi quản lý bên cạnh việc tăng cường triển khai các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống các dịch bệnh khác đến từng cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân.
Từ việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với địa bàn, đối tượng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh khác dưới nhiều hình thức sáng tạo trong thời gian qua đã truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân trong thị trấn. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị - an ninh – xã hội các tổ dân phố trên địa bàn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn./.