Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
101
Hôm qua:
137
Tuần này:
592
Tháng này:
4251
Tất cả:
104183

Thị Trấn Triệu Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Ngày 19/11/2019 16:33:11

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, Ngày 18/11/2018 tại Trạm y tế Thị Trấn Triệu Sơn Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2019.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS Thị Trấn Triệu Sơn đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS năm 2019, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn đã phát lệnh gọi 55 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các tỉnh trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc.
Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2019 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, Ban CHQS Thị Trấn Triệu Sơn đã triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác xét duyệt tiêu chuẩn; kết hợp với Trạm y tế Thị Trấn khám sức khoẻ cho 55 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2019.

Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển đông đủ không có trường hợp công dân chống, trốn.
Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.
received_2634841189966493.jpeg
Mai Hoa –UBND Thị Trấn Triệu Sơn.


 

Thị Trấn Triệu Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Đăng lúc: 19/11/2019 16:33:11 (GMT+7)

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, Ngày 18/11/2018 tại Trạm y tế Thị Trấn Triệu Sơn Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2019.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS Thị Trấn Triệu Sơn đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS năm 2019, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn đã phát lệnh gọi 55 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các tỉnh trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc.
Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2019 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, Ban CHQS Thị Trấn Triệu Sơn đã triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác xét duyệt tiêu chuẩn; kết hợp với Trạm y tế Thị Trấn khám sức khoẻ cho 55 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2019.

Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển đông đủ không có trường hợp công dân chống, trốn.
Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thị Trấn Triệu Sơn sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.
received_2634841189966493.jpeg
Mai Hoa –UBND Thị Trấn Triệu Sơn.