Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272439

Thẩm định đơn vị an toàn thực phẩm nâng cao của tỉnh

Ngày 09/12/2022 22:18:08

Sáng 9/12/2022, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Hà Văn Giáp làm tổ trưởng đã thẩm định hồ sơ và đánh giá chấm điểm cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí thị trấn ATTP nâng cao tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

z3946617824415_a064b0c68e05a9d7739980cee4716c83.jpg
z3946622209531_3eccdb01494aeca394c204a8b0bec026.jpg 
z3946621393747_b3ff36f22df117c75be50b2fc89c6725.jpg
 
z3946614755431_0fead9d0f996d534c9f192558b0cf763.jpg
z3946623446674_6de7b5e53b10e197899123fb1eda0c02.jpg
    Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận thị trấn đạt tiêu chí ATTP năm 2020, trong giai đoạn 2021-2022, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, Ban Chỉ đạo, các tổ giám sát cộng đồng về ATTP thị trấn Triệu Sơn tiếp tục thực hiện duy trì các tiêu chí thị trấn ATTP năm 2021 và phấn đấu xây dựng thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022.
UBND thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, tổ giám sát cộng đồng về ATTP khu phố; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giám sát cộng đồng, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện... Vì thế, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thị trấn Triệu Sơn, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất với kết quả tự đánh giá của địa phương, đồng thời các thành viên trong tổ cũng làm rõ thêm một số hạn chế cần khắc phục như thị trấn cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cập nhật chính xác vào phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá…

Phát biểu tại buổi thẩm định, Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm định Hà Văn Giáp ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của thị trấn Triệu Sơn trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân, vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được.
Ngay sau hội nghị thẩm định, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận thị trấn Triệu Sơn đạt đơn vị ATTP nâng cao
                         .Tin và ảnh; Nguyễn Thị Hoa :Công chức VH-XH
 

Thẩm định đơn vị an toàn thực phẩm nâng cao của tỉnh

Đăng lúc: 09/12/2022 22:18:08 (GMT+7)

Sáng 9/12/2022, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Hà Văn Giáp làm tổ trưởng đã thẩm định hồ sơ và đánh giá chấm điểm cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí thị trấn ATTP nâng cao tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

z3946617824415_a064b0c68e05a9d7739980cee4716c83.jpg
z3946622209531_3eccdb01494aeca394c204a8b0bec026.jpg 
z3946621393747_b3ff36f22df117c75be50b2fc89c6725.jpg
 
z3946614755431_0fead9d0f996d534c9f192558b0cf763.jpg
z3946623446674_6de7b5e53b10e197899123fb1eda0c02.jpg
    Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận thị trấn đạt tiêu chí ATTP năm 2020, trong giai đoạn 2021-2022, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, Ban Chỉ đạo, các tổ giám sát cộng đồng về ATTP thị trấn Triệu Sơn tiếp tục thực hiện duy trì các tiêu chí thị trấn ATTP năm 2021 và phấn đấu xây dựng thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022.
UBND thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, tổ giám sát cộng đồng về ATTP khu phố; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giám sát cộng đồng, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện... Vì thế, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thị trấn Triệu Sơn, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất với kết quả tự đánh giá của địa phương, đồng thời các thành viên trong tổ cũng làm rõ thêm một số hạn chế cần khắc phục như thị trấn cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cập nhật chính xác vào phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá…

Phát biểu tại buổi thẩm định, Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm định Hà Văn Giáp ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của thị trấn Triệu Sơn trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân, vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được.
Ngay sau hội nghị thẩm định, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận thị trấn Triệu Sơn đạt đơn vị ATTP nâng cao
                         .Tin và ảnh; Nguyễn Thị Hoa :Công chức VH-XH