Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272439

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP của Tỉnh kiểm tra tại huyện Triệu Sơn.

Ngày 24/11/2023 00:00:00

Sáng ngày 21/11/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP của Tỉnh, do đồng chí Nguyễn Đình Tú, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tại huyện Triệu Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên; phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BCĐ về VS ATTP huyện, thị trấn Triệu Sơn và xã Đồng Tiến

 Trước khi bước vào buổi làm việc đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở giết mổ, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, hồ sơ về ATTP tại thị trấn Triệu Sơn và xã Đồng Tiến, sau đó đoàn đã làm việc tại UBND huyện Triệu Sơn. Năm 2023 toàn huyện có khối lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm được giao là: 30.800 tấn; trong đó: Gạo 17.500 tấn; rau, quả 5.700 tấn; thịt gia súc, gia cầm 4.300 tấn; thủy sản 3.300 tấn. Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng trên địa bàn đạt 64%. Đã triển khai giao chỉ tiêu, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện; đến nay khối lượng đã thực hiện là 27.800 tấn; trong đó: Gạo 17.500 tấn; rau, quả 4.400 tấn; thịt gia súc, gia cầm 3.300 tấn; thủy sản 2.600 tấn, ước đạt 100% chỉ tiêu được giao năm 2023.Trên địa bàn huyện có 97/97 cơ sở giết mổ đã thực hiện cải tạo, nâng cấp đảm bảo điều kiện ATTP.Tính đến nay, huyện Triệu Sơn có 17/17 chợ được công nhận chợ kinh doanh thực phẩm, đạt 100%. Năm 2020, huyện đã chỉ đạo xây dựng hoàn thành 17 cửa hàng tại các xã, thị trấn, các cửa hàng vẫn duy trì tốt các điều kiện an toàn để kinh doanh thực phẩm. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP được thực hiện và duy trì thường xuyên.

 

   Qua nghe báo cáo các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã phát biểu ý kiến, cơ bản đều thống nhất cao với báo cáo của huyện và 2 xã, thị trấn; đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để trong thời gian tới thực hiện đạt kết quả cao hơn.
    Thay mặt cho đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chánh văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Đình Tú, đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác tuyên truyền bằng các hình thức như trên hệ thống phát thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện, cùng các pano, áp phích nhằm giúp người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
     Đoàn cũng yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về ATTP, đặc biệt, các xã, thị trấn cần thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt nhất cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm... Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tin ; Lê Đình Duyến

                                                         
  

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP của Tỉnh kiểm tra tại huyện Triệu Sơn.

Đăng lúc: 24/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 21/11/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP của Tỉnh, do đồng chí Nguyễn Đình Tú, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tại huyện Triệu Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên; phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BCĐ về VS ATTP huyện, thị trấn Triệu Sơn và xã Đồng Tiến

 Trước khi bước vào buổi làm việc đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở giết mổ, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, hồ sơ về ATTP tại thị trấn Triệu Sơn và xã Đồng Tiến, sau đó đoàn đã làm việc tại UBND huyện Triệu Sơn. Năm 2023 toàn huyện có khối lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm được giao là: 30.800 tấn; trong đó: Gạo 17.500 tấn; rau, quả 5.700 tấn; thịt gia súc, gia cầm 4.300 tấn; thủy sản 3.300 tấn. Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng trên địa bàn đạt 64%. Đã triển khai giao chỉ tiêu, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện; đến nay khối lượng đã thực hiện là 27.800 tấn; trong đó: Gạo 17.500 tấn; rau, quả 4.400 tấn; thịt gia súc, gia cầm 3.300 tấn; thủy sản 2.600 tấn, ước đạt 100% chỉ tiêu được giao năm 2023.Trên địa bàn huyện có 97/97 cơ sở giết mổ đã thực hiện cải tạo, nâng cấp đảm bảo điều kiện ATTP.Tính đến nay, huyện Triệu Sơn có 17/17 chợ được công nhận chợ kinh doanh thực phẩm, đạt 100%. Năm 2020, huyện đã chỉ đạo xây dựng hoàn thành 17 cửa hàng tại các xã, thị trấn, các cửa hàng vẫn duy trì tốt các điều kiện an toàn để kinh doanh thực phẩm. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP được thực hiện và duy trì thường xuyên.

 

   Qua nghe báo cáo các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã phát biểu ý kiến, cơ bản đều thống nhất cao với báo cáo của huyện và 2 xã, thị trấn; đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để trong thời gian tới thực hiện đạt kết quả cao hơn.
    Thay mặt cho đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chánh văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Đình Tú, đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác tuyên truyền bằng các hình thức như trên hệ thống phát thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện, cùng các pano, áp phích nhằm giúp người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
     Đoàn cũng yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về ATTP, đặc biệt, các xã, thị trấn cần thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt nhất cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm... Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tin ; Lê Đình Duyến